Montage en advies

Handleiding voor opbouw en gebruik

Steiger-Rent aluminium rolsteiger
  
  
Handleiding Opbouw Steiger 
download verkorte handleiding (plaatjes)
  
  
 
Algemeen:
 
Voor het opbouwen en afbreken van de rolsteiger zijn minimaal 2 personen nodig.
 
De handleiding wordt u verstrekt om het werkgemak en veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat u start met het opbouwen van de rolsteiger kennis van deze gebruikshandleiding.
 
Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk, dat in het geval van een ongeval uw verzekering de door u opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden.
 
Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een rolsteiger.
 
Wij wensen u veel werkplezier met het door ons geleverde product.
 
Maximale werkhoogte en belasting:
 
De rolsteiger wordt geleverd in de breedtemaat 1.35 meter met platformlengte 2.50 meter. De werkhoogte is maximaal 12.2 meter (platform op ca. 10.2 meter).
 
De rolsteiger is te gebruiken voor een werkbelasting van maximaal platformbelasting van 250 kg, uitgaande van een gelijkmatige verdeelde belasting. De maximale horizontale belasting is 30 kg. De maximale belasting per toren is totaal 750 kg
 
Veiligheidsinstructies:
 
Lees voor aanvang van de montage en demontagewerkzaamheden eerst onderstaande veiligheidsinstructies en volg alle aanwijzingen strikt op. Wanner de steiger verkeerd wordt gemonteerd kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die tot ongelukken en zware verwondingen kunnen leiden.
 
 • (De-)monteer de steiger bijvoorkeur met 2 personen, die deskundig zijn en in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren.
 • Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
 • Gebruik geen beschadigde of verkeerde onderdelen. Gebruik uitsluitend originele steiger-rent onderdelen.
 • Plaats de steiger uitsluitend op een voldoende horizontale , vlakke, stevige en draagkrachtige ondergrond, welke de gezamenlijke massa van steiger plus belasting kan dragen. Maak eventueel bij zachte ondergrond gebruik van rijplaten of U-profielen.
 • Gebruik de steiger uitsluitend met de wielen op de rem.
 • Zorg dat de steiger geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten en zorg voor een goede afzetting en/of merkering
 • Zorg dat tijdens het gebruik en verrollen van de steiger geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld automatische uitklappende zonneschermen en/of opengaande deuren en/of ramen en bovengrondse elektrakabels.
 • Zet het werkgebied af voor passanten en verkeer.
 • Werk niet met de steiger indien de windkracht grote is dan 6 Beaufort.
 • Veranker de steiger altijd bij gebruik van overkappingen, zeilen of reclame borden. Verwijder deze windvangers bij windkracht 65 Beaufort of groter.
 • Gebruik de steiger niet op plaatsen waar gevaar is voor beschadigingen door corrosieve of andere schadelijke omgevingsinvloeden.
 • Zorg dat geen gevaar voor vallen van hoogte ontstaat. Plaats leuningwerk indien door de omgeving een verhoogd risico bij een mogelijk val bestaat. Zorg bij gebruik van leuningwerk voor een veilige toegang tot het werkplatform.
 • Plaats géén klimmaterialen zoals ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de steiger om extra hoogte te verkrijgen.
 • De rolsteiger is een werkplatform en is niet bestemd als toegang tot een gebouw. Maak geen overbrugging tussen de steiger en het gebouw.
 • Neem tijdens het beklimmen geen materiaal met de hand mee naar boven.
 • Breng de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar. Gebruik geen mechanische hijsinrichtingen op of aan de steiger.
 • Beklim de steiger uitsluitend aan de voorzijde.
 • Zorg dat de steiger bij afwezigheid niet door onbevoegden kan worden gebruik
     
 
Onderhoud en inspectie:
 
Steiger-rent verklaart dat alle verstrekte materialen voor aflevering zijn geïnspecteerd op eventuele beschadigingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk dat de onderdelen van de steiger in goede staat van onderhoud blijven. Inspectie- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakbekwame personen worden uitgevoerd.
Door het gebruik van defecte of beschadigde onderdelen kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Indien de steiger of één van de onderdelen niet in goede staat verkeert, mag de steiger niet worden gebruikt.
 
Stappenplan opbouwen professionele rolsteiger met montagehaken:

Stap 1 Monteer de wielen in de opbouwframes
.
Stap 2 Koppel de frames aan elkaar met 2 horizontaalschoren.
Monteer de schoorklauwen met de opening naar buiten.

Stap 3 Maak een kruis met twee diagonaalschoren .
Monteer de klauwen met de opening naar beneden aan de
sporten op de tweede en zesde sport van het frame. (of eerste en vijfde)
(daarna de diagonalen op zevende spoor naar vierde spoor
bovenliggend frame zodat het een vast geheel wordt

Stap 4 Zet de steiger waterpas.
Aanpassen is mogelijk door de spindels te verstellen

Stap 5 Zet de wielen op de rem en blokkeer de wielen door
het remsysteem naar beneden te klikken.
Stap 6 Bevestig de twee of vier stabilisatoren bij een werkhoogte vanaf 6,2 meter. Vrijstaand
zijn vier stabilisatoren benodigd, indien de rolsteiger niet vrijstaand gebruikt
wordt bijvoorbeeld tegen een muur of gevel dan zijn twee stabilisatoren voldoende.
Stap 7 Plaats de platformvloer(en) in de vierde sport .

Stap 8 Plaats twee opbouwframes met behulp van de montagehaken en bevestig deze met de
borgclips. (Hierdoor heb je de heupleuningen gemonteerd voordat je het platform opgaat
zoals verplicht sinds 2018.)
Vrijstaand dient er aan beide zijden van de rolsteiger een leuning geplaatst te worden. Indien
de steiger niet verder dan 15 cm van de muur verwijderd staat voldoet één leuning. Let op de positie van de onderliggende platformvloer, deze hoort recht onder het luik te
liggen. De daarop volgende vloeren (zonder luik) dienen links/rechts van elkaar geplaatst te
worden bij een
rolsteiger van 135 cm breed, zodat mocht u onverhoopt vallen, de onderliggende vloer uw val
breekt.


Stap 9 Plaats de volgende platformvloer(en) op de vierde sport.


Stap 10 Klim aan de binnenkant van de sporten door het platformluik naar boven.


Stap 11 Plaats opnieuw de opbouwframes met de montagehaken en bevestig deze met de
borgclips.


Stap 12 Herhaal stap 8 t/m 10 tot de gewenste hoogte is bereikt.


Stap 13 Plaats de kantplankset rondom de bovenste 2 platformen.

De rolsteiger is nu gereed voor gebruik.


DEMONTAGE


Demontage dient in omgekeerde volgorde te gebeuren.
Te beginnen met het verwijderen van de kantplankset.
Bij vragen en/of onduidelijkheden, bel mij op 06-48271337
veiligheid staat voorop!

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handleiding voor opbouw en gebruik
Steiger-rent aluminium kamersteiger
 
Algemeen:
 
De Kamersteiger kan door één persoon worden opgebouwd.
 
De handleiding wordt u verstrekt om het werkgemak en veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat u start met het opbouwen van de kamersteiger kennis van deze gebruikshandleiding.
 
Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk, dat in het geval van een ongeval uw verzekering de door u opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden.
 
Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een kamersteiger.
 
Wij wensen u veel werkplezier met het door ons geleverde product.
 
 
Maximale werkhoogte en belasting:
 
De kamersteiger wordt geleverd in de breedtemaat 0,75 meter met platformlengte 1,90 meter. De werkhoogte is maximaal 3 meter (platform op ca. 1 meter).
 
De kamersteiger is te gebruiken voor een werkbelasting van maximaal platformbelasting van 250 kg, uitgaande van een gelijkmatige verdeelde belasting. De maximale horizontale belasting is 30 kg. Voor andere, hogere, zwaardere en complexere toepassingen zijn andersoortige steigers leverbaar.
 
 
 
Montage en Demontage:
 
 
De Steiger-rent kamersteiger kan zonder gereedschap worden gemonteerd. Monteer de onderdelen in de aangegeven volgorde. Zorg ervoor dat de kamersteiger op een vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond is geplaatst.
      Montage:
 
1.       Plaats de 4 wielen aan de onderzijde in de staanders van de vouwunit. Borg deze met borgpen. Zet alle wielen op de rem.
2.       Plaats het frame op de wielen en klap de vouwunit uit, door de frames van elkaar te trekken, zodat het geheel een U vormt. Let erop dat het automatische schanier in geborgd.
3.       Leg het platform op de gewenste hoogte op de sporten in het frame.
 
Demontage;
 
1.       Haal het platform van de sproten van het frame. Zorg ervoor dat de windhaak van het platform daarbij is ontgrendeld.
2.       Klap de vouwunit in door frames naar elkaar te drukken. Zorg ervoor dat de borging van de scharnieren is ingedrukt
3.       Eventueel kunnen de wielen worden verwijderd.
 
Gebruik:
 
Plaats voor gebruik van de kamersteiger de wielen op de rem.
 
Zorg ervoor dat de kamersteiger zo is geplaatst dat het werk goed bereikbaar is. Verplaats de steiger daarvoor zo nodig.
 
Onderhoud en inspectie:
 
Steiger-rent verklaart dat alle verstrekte materialen voor aflevering zijn geïnspecteerd op eventuele beschadigingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk dat de onderdelen van de steiger in goede staat van onderhoud blijven. Inspectie- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakbekwame personen worden uitgevoerd.
Door het gebruik van defecte of beschadigde onderdelen kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Indien de steiger of één van de onderdelen niet in goede staat verkeert, mag de steiger niet worden gebruikt.