Montage en advies

Handleiding voor opbouw en gebruik van de aluminium rolsteiger

  

download handleiding Steiger

 

download verkorte handleiding (plaatjes)

  
 
Algemeen:
 
Voor het opbouwen en afbreken van de rolsteiger zijn minimaal 2 personen nodig.
 
De handleiding wordt u verstrekt om het werkgemak en veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat u start met het opbouwen van de rolsteiger kennis van deze gebruikshandleiding.
 
Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk, dat in het geval van een ongeval uw verzekering de door u opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden.
 
Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een rolsteiger.
 
Wij wensen u veel werkplezier met het door ons geleverde product.
 
Maximale werkhoogte en belasting:
 
De rolsteiger wordt geleverd in de breedtemaat 1.35 meter met platformlengte 2.50 meter. De werkhoogte is maximaal 12.2 meter (platform op ca. 10.2 meter).
 
De rolsteiger is te gebruiken voor een werkbelasting van maximaal platformbelasting van 250 kg, uitgaande van een gelijkmatige verdeelde belasting. De maximale horizontale belasting is 30 kg. De maximale belasting per toren is totaal 750 kg
 
Veiligheidsinstructies:
 
Lees voor aanvang van de montage en demontagewerkzaamheden eerst onderstaande veiligheidsinstructies en volg alle aanwijzingen strikt op. Wanner de steiger verkeerd wordt gemonteerd kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die tot ongelukken en zware verwondingen kunnen leiden.
 
 • (De-)monteer de steiger bijvoorkeur met 2 personen, die deskundig zijn en in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren.
 • Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
 • Gebruik geen beschadigde of verkeerde onderdelen. Gebruik uitsluitend originele steiger-rent onderdelen.
 • Plaats de steiger uitsluitend op een voldoende horizontale , vlakke, stevige en draagkrachtige ondergrond, welke de gezamenlijke massa van steiger plus belasting kan dragen. Maak eventueel bij zachte ondergrond gebruik van rijplaten of U-profielen.
 • Gebruik de steiger uitsluitend met de wielen op de rem.
 • Zorg dat de steiger geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten en zorg voor een goede afzetting en/of merkering
 • Zorg dat tijdens het gebruik en verrollen van de steiger geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld automatische uitklappende zonneschermen en/of opengaande deuren en/of ramen en bovengrondse elektrakabels.
 • Zet het werkgebied af voor passanten en verkeer.
 • Werk niet met de steiger indien de windkracht grote is dan 6 Beaufort.
 • Veranker de steiger altijd bij gebruik van overkappingen, zeilen of reclame borden. Verwijder deze windvangers bij windkracht 65 Beaufort of groter.
 • Gebruik de steiger niet op plaatsen waar gevaar is voor beschadigingen door corrosieve of andere schadelijke omgevingsinvloeden.
 • Zorg dat geen gevaar voor vallen van hoogte ontstaat. Plaats leuningwerk indien door de omgeving een verhoogd risico bij een mogelijk val bestaat. Zorg bij gebruik van leuningwerk voor een veilige toegang tot het werkplatform.
 • Plaats géén klimmaterialen zoals ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de steiger om extra hoogte te verkrijgen.
 • De rolsteiger is een werkplatform en is niet bestemd als toegang tot een gebouw. Maak geen overbrugging tussen de steiger en het gebouw.
 • Neem tijdens het beklimmen geen materiaal met de hand mee naar boven.
 • Breng de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar. Gebruik geen mechanische hijsinrichtingen op of aan de steiger.
 • Beklim de steiger uitsluitend aan de voorzijde.
 • Zorg dat de steiger bij afwezigheid niet door onbevoegden kan worden gebruik
     
 
Onderhoud en inspectie:
 
Steiger-rent verklaart dat alle verstrekte materialen voor aflevering zijn geïnspecteerd op eventuele beschadigingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk dat de onderdelen van de steiger in goede staat van onderhoud blijven. Inspectie- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakbekwame personen worden uitgevoerd.
Door het gebruik van defecte of beschadigde onderdelen kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Indien de steiger of één van de onderdelen niet in goede staat verkeert, mag de steiger niet worden gebruikt.