Keuringen en certificering

 

Onze speciaal opgeleide keurmeester beschikt over de juiste kennis om keuringen te verrichten.Wij zijn gecertificeerd om draagbaar klimmateriaal te keuren volgens de norm vastgelegd in NEN 2484, HD 1004/ NEN 2718

Met een door ons uitgevoerde keuring voldoet u dus aan de eisen die de wet aan bedrijven en instellingen stelt en voorkomt u problemen.                                                                            

Doel/werkwijze:

Het doel van een inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikneming kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren

Doorgaans keuren wij bij u op locatie.

Eventuele reparaties verrichten wij zo veel mogelijk tijdens de keuring, dit om onnodig transport te vermeiden

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van rolsteiger. trappen of ladders is een jaar. Onze keurmeester voorziet het materiaal, na de keuring van een keuringssticker. Op deze sticker staat wanneer de volgende keuring dient plaatst te vinden en u ontvangt een certificaat met een controlestaat volgens de wettelijke voorschriften.

Informatie:

Wilt u informatie of wilt u een offerte aanvragen, dan kunt u contact opnemen met onze keurmeester.